انتخاب صفحه

مراحل گرفتن ویزای کاری برای کادر درمان در سوئد به این صورت است که اگر جزء پرسنل کادر درمان هستید، مدرک خود را به اداره بهداشت سوئد فرستاده و پروسه‌ی 5 تا 6 ماهه‌ای را جهت تایید مدرک خود طی کرده و منتظر می‌مانید.

پس از تایید مدرک توسط اداره بهداشت سوئد، باید از طریق یکی از موسسه‌های زبان اقدام کرده، اپلای می‌کنید و با ویزای خود به سوئد آمده و به مدت یک‌سال زبان سوئدی می‌خوانید و مدرک C1 دریافت می‌کنید.

اکنون که مدرک زبان خود را گرفته اید، می‌بایست در آزمون تخصصی رشته‌ی تخصصی رشته خود شرکت کرده و پس از قبولی، برای کارآموزی اقدام کنید؛ در نهایت جویای کار شده و برای اقامت کاری خود به‌عنوان کادر درمان اقدام می‌کنید.

مشاوره رایگان ♥
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای تماس با ما، کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.