انتخاب صفحه

امتحان دانش پرستاری سوئد (RN پرستاری)، زیر نظر دانشگاه یوتبری (University of Gothenburg) در دو شهر یوتبری و کالمار، هر سال در 6 دوره برگذار می‌شود.

در امتحان تئوری برای هر دوره، از 60 نفر آزمون گرفته می‌شود که این امتحان به صورت تشریحی و تستی خواهد بود. امتحان عملی در 6 دوره بعد از پایان امتحانات تئوری برگذار می‌شود.

مشاوره رایگان ♥
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای تماس با ما، کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.