انتخاب صفحه
اقامت کاری سوئد

ویزای تحصیلی نروژ

درست مانند سایر کشورھای اسکاندیناوی، نروژ دارای یک وب سایت است کھ منبعی برای ھمھ دانشگاه ھا، عمدتاً برای برنامھ ھای کارشناسی ارشد و کارشناسی است www.studyinnorway.no اولین قدم این است کھ برنامھ ھای مربوط بھ مدرک قبلی را در وب سایت ھای مربوطھ پیدا کنید و سپس شرایط لازم را در بخش پذیرش بررسی کنید، مھم است کھ توجھ داشتھ باشید کھ اکثر دانشگاه ھای نروژ آیلتس آکادمیک 6 یا 5.6 و تافل 90 را قبول د ارند سایر مدارک مورد نیاز بیانیھ ھدف است کھ مقالھ ای تقریباً 2 صفحھ بھ زبان انگلیسی است. و ترجمھ مدرک لیسانس و ریز نمرات بھ ھمراه مدارک صلاحیت ورود بھ آموزش عالی و ریز نمرات آن. مھمتر از ھمھ برای رشتھ ھای بسیار کمی از نمونھ تحقیق مورد .نیاز است، ھمچنین این مقالات می توانند بھ عنوان اسناد پشتیبانی بارگذاری شوند می توان گفت مھمترین مدرک اثبات فاینانس است کھ 126357 کرون نروژ است، دانشگاه ھا فقط بھ مانده حساب نگاه می کنند نھ گردش مالی 3 یا 6 ماه. مدرک مالی می تواند معادل ریال یا دلار باشد. می توان آن مقدار پول را در حساب اسپانسر داشت اما با شرط درخت، 1 (گواھی مالی رسمی با نام اسپانسر 2 (نامھ ای کھ نام اسپانسر و رابطھ آنھا با یکدیگر نوشتھ شده است، اما بھتر است گواھی مالی بھ نام متقاضی اصلی باشد نھ پدر و مادر یا ھمسر. این مدرک برای سفارت نیست، برای پذیرش دانشگاه است . آخرین مھلت برای شھروندان غیراسکاندیناوی و غیر اتحادیھ اروپا 1 دسامبر و یا 1 جولای است. و ھزینھ ھای تحصیل رایگان است . فقط یک پرداخت ناچیز برای کاغذ مقابلھ یا سایر امکانات لازم است. مگر اینکھ دانشگاه خصوصی باشد کھ شامل شھریھ میشود.

شما می‌توانید با پر کردن فرم زیر، این امکان را فراهم کنید تا کارشناسان ما به رایگان، شرایط شما را برای استفاده از ویزای تحصیلی نروژ بررسی کنند و به شما اطلاع دهند.

فرم ارزیابی رایگان تحصیلی نروژ

رزرو وقت مشاوره حضوری اقامت تحصیلی

بارگذاری...

مطالب مرتبط

مهاجرت به آمریکا

مهاجرت به آمریکا

یکی از محبوب‌ترین هدف‌های مهاجرت برای ایرانیان، ایالات متحده آمریکا است. جالب است بدانید که امروزه کشور آمریکا دارای جمعیت یک میلیون و پانصد هزار نفر از ایرانیان است که به آن کشور مهاجرت کرده‌اند. مطابق با آمار از میان ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، سی و...

ادامه مطلب
زندگی در آمریکا

زندگی در آمریکا

کشور آمریکا به‌صورت ایالت متحده آمریکا است که به‌اختصار U.S.A نامیده می‌شود. این کشور در قسمت شمالی قاره آمریکا واقع شده است و به‌صورت جمهوری فدرال توسط ۵۰ ایالت اداره می‌گردد. پس از کشورهای روسیه، کانادا و چین، آمریکا نیز چهارمین کشور بزرگ در منطقه شناخته می‌شود....

ادامه مطلب
مشاوره رایگان ♥
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp، کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.