انتخاب صفحه

بله، با ویزای توریستی سوئد قطعاً هرکس می‌تواند، اما با وجود فاصله میان امتحانات هزینه شما بیشتر خواهد شد. این را هم در نظر بگیرید، هربار مراحل ویزا گرفتن، سفارت، فاصله میان امتحانات تئوری و عملی، … و دردسر هایی که باعث می‌شود این راه منطقی نباشد، اما در هر صورت غیر ممکن نیست و بستگی به خود شخص دارد.

توضیحات بیشتر در ویدیو زیر

مشاوره رایگان ♥
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای تماس با ما، کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.