انتخاب صفحه

بر خلاف ایران، در سوئد تعداد پرستاران نسبت به بیماران کمتر است و شرایط کاری و حقوقی بهتری برای پرستاران وجود دارد؛ اما از لحاظ مسئولیتی تفاوت چندانی ندارد و پرستاران دارای مسئولیت زیادی در قبال بیماران خود هستند.

مشاوره رایگان ♥
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای تماس با ما، کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.