انتخاب صفحه

اگر در سوئد توسط کارفرما از کار اخراج بشوید، به مدت 3 ماه فرصت دارید تا کار جدیدی پیدا کنید، در غیر این صورت مجبور به ترک سوئد خواهید شد.

همچنین پروسه‌ی 2 تا 4 ساله‌ی تبدیل اقامت موقت به دائم شما نیز از ابتدا محاسبه خواهد شد.

مشاوره رایگان ♥
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای تماس با ما، کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.